Om martinus


Image

Den danske forfatteren, Martinus, henvender seg gjennom sitt omfattende litterære verk, ”Det Tredje Testamente”, til mennesker som søker logiske svar på mange av livets gåtefulle spørsmål.

Han presenterer sine kosmologiske analyser av de åndelige naturlovene i oversiktlige sammenhenger som åpner for forståelsen av et helhetlig metafysisk verdensbilde.
Det inspirerer interesserte til bevisstgjøring og vekst på forskjellige livsområder. Martinus analyserer tilværelsen som en vandring mot stadig høyere utviklingsstadier, i dette og fremtidige liv. Han gir håp om et mer positivt verdensrike som etter hvert vil utvikles på jorda.

Fondets funksjoner


Styrets oppgave er å tilrettelegge for dem som ønsker å  gi engangsbeløp, faste beløp eller vil testamentere gaver. Hvis ønskelig kan giverne selv prioritere å støtte kosmologi-aktiviteter, eller sparing til fremtidige norske  Martinus-sentre. Fondet drives av et styre uten økonomisk  vinning for medarbeiderne.

Gavefondet


er stiftet for å støtte aktiviteter, som har til formål å spre kunnskap om Martinus’ åndsvitenskap.


InfoCultura Bank
Kto.no. 1254.20.32012 (Senter)
Kto.no. 1254.20.32004 (Aktiviteter)

SWIFT: DNBANOKK
IBAN:
NO61-1254.20.32012 (Senter)
NO83-1254.20.32004 (Aktiviteter)


Norsk Martinusfond Webadresse: www.martinusfond.no
Mail: Info@martinusfond.no
Organisasjonsnr. i Enhetsregisteret: 991 786 058

Styret i Norsk Martinusfond

Terje Andreas Røst

Styrets leder - Mobil: 997 91 466

Mette Garshol

Nestleder

Roy Erik Haugen

kasserer

Ingebjørg Hammersland

Styremedlem

Liv Heidi Jensen

Styremedlem

Bjørn Kristiansen Øyen

Styremedlem

Kontakt

www.martinusfond.no Mail: Info@martinusfond.no
Organisasjonsnr. i Enhetsregisteret: 991 786 058

© 2021 Fondet kontakt