Stacks Image 6564

Martinus (1890-1981) har i sitt omfattende verk  beskrevet et logisk, sammenhengende verdensbilde, som viser at alle levende vesener inngår i et levende verdensalt og selv tar del ievolusjonen mot stadig høyere livsformer.

Den danske forfatteren, Martinus, henvender seg gjennom sitt omfattende litterære verk, ”Det Tredje Testamente”, til mennesker som søker logiske svar på mange av livets gåtefulle spørsmål.

Han presenterer sine kosmologiske analyser av de åndelige naturlovene i oversiktlige sammenhenger som åpner for forståelsen av et helhetlig metafysisk verdensbilde.
Det inspirerer interesserte til bevisstgjøring og vekst på forskjellige livsområder. Martinus analyserer tilværelsen som en vandring mot stadig høyere utviklingsstadier, i dette og fremtidige liv. Han gir håp om et mer positivt verdensrike som etter hvert vil utvikles på jorda.Stacks Image 6573
Norsk Martinusfond

Webadresse: www.martinusfond.no
Mail:
Info@martinusfond.no
Organisasjonsnr. i Enhetsregisteret:
991 786 058
Cultura Bank
Kto.no. 1254.20.32012 (Senter)
Kto.no. 1254.20.32004 (Aktiviteter)

SWIFT: DNBANOKK
IBAN:
NO61-1254.20.32012 (Senter)
NO83-1254.20.32004 (Aktiviteter)

© 2015 boye garmann